Poljoprivredne i Građevinske Mašine - ADiagSRB - Autodiagnostika Za Svakoga!

Go to content
Dijagnostika

Odabrali ste našu ponudu dijagnostičkih uređaja za


POLJOPRIVREDNE i GRAĐEVINSKE MAŠINE.

Klikom na sliku pojedinačnog uređaja dobićete detaljnije informacije o dotičnom uređaju.


DIJAGNOSTIČKI UREĐAJI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE

John Deere Service Advisor EDL (Electronic Data Link) v2 fabrička dilerska dijagnostika za JD poljoprivredne mašine.
1,890.00€
Add
DEUTZ Communicator (Decom), ili opcionalno DEUTZ HSLight II, predstavlja novu dilersku dijagnostiku za kompletan DEUTZ program.
2,860.00€
Add
Kompletna fabrička dijagnostika za CNH grupu, poljoprivredne i građevinske mašine. Koriste je ovlašćeni serviseri i dileri CNH grupe
2,520.00€
Add
Fabrička dijagnostika za CLASS program poljoprivrednih mašina.
Prateći softveri MetaDiag i CDS (CLAAS Diagnostic System).
2,180.00€
Add

DIJAGNOSTIČKI UREĐAJI ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE

CAT Comm Adapter III fabrička dijagnostika treće generacije za CAT radne mašine
1,440.00€
Add
Originalna fabrička dijagnostika za Linde viljuškare. LINDE CANBusII 3903605141

1,790.00€
Add
Prva generacija USB fabričke dijagnostike Linde programa.
1,480.00€
Add
Komplet: INCADO interfejs, USB i 9Pin kabel za dijagnostiku, zaštitni kofer.
2,970.00€
Add
Najnovija generacija fabričke dijagnostike Linde viljuškara sa bežičnom bluetooth vezom.
2,090.00€
Add
Originalna fabrička dijagnostika za STILL viljuškare. Nova verzija CANBOX II USB.
1,950.00€
Add

Pogledajte i ostatak naše ponude


Teretni Program
Putnički Program
Servis / Popravka
Ostali uređaji i Dodatna opremaBack to content