Euro6 DPF i ADBlue eliminacija - ADiagSRB - Autodiagnostika Za Svakoga!

Go to content
Dijagnostika > Ostali Uređaji / Dodadna Oprema

980 EUR

Euro6
DPF i ADBlue eliminacija


Bilo kakav nedostatak u sistemu AdBlue izaziva redukciju snage vozila, pojavu greške u okviru ECU motorne grupe, pa čak i nemogućnost pokretanja vozila. U nekim zemljama vozila sa greškom na AdBlue sistemu se čak ne smeju koristiti u saobraćaju. Sa druge strane troškovi korišćenja AdBlue smeše, a pogotovo opravki na AdBlue sistemu, u našim uslovima znaju biti izuzetno visoki.


Omogućava eliminaciju kompletnog DPF i Adblue sistema na novim EURO6 kamionima

- Volvo, 

 Renault, 

- MAN, 

- DAF, 

- Scania, 

- IVECO. 

Eliminacija grešaka i ograničenja snage i brzine, kao i problema vezanih za prljanje i regenaraciju DPF filtera. 


Ovaj ure
đaj radi bez ometanja ostalih elektronskih sistema na vozilu, eliminišući sve greške na AdBlue sistemu, a time i potrebu koršćenja AdBlue smeše. Može se monitrati na vozila sa već aktivnim greškama i ograničenjem snage-brzine. 

Ugradnjom ovog modula uvek imate punu snagu motora, bez greški na instrument tabli i dijagnostičkoj opremi. Uređaj se može skinuti, preprogramirati i monitirati na drugo vozilo.

Komplet, Adblue minus elektronski uređaj, uputstvo za montažu, softver za prilagođavanje. Garancija 1 god. 

Opcionalno montaža i prilagođavanje na vašem vozilu.


Za porudžbinu i pitanja Vas molimo da nas kontaktirate putem E-MAIL na

>>>
office@adiagsrb.com <<<

ili na kontakt telefone

>>> 
+381 63 536 146 <<<

>>> +381 62 530 788 <<<

>>> +381 64 049 0629 <<<

Back to content